Carrera 50 # 9 B - 20 Cons 201.Torres de la Cincuenta